ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 ویژه 35گردهمایی ملی علوم زمین 8 اسفند 1395 تا 8 اسفند 1395 7 اسفند 1395
فعال
2 ویژه 35گردهمایی ملی علوم زمین 9 اسفند 1395 تا 11 اسفند 1395 7 اسفند 1395
فعال
3 ویژه 35گردهمایی ملی علوم زمین 10 اسفند 1395 تا 10 اسفند 1395 9 اسفند 1395
فعال
4 ویژه 35گردهمایی ملی علوم زمین 11 اسفند 1395 تا 12 اسفند 1395 9 اسفند 1395
فعال
5 ویژه 35گردهمایی ملی علوم زمین 14 اسفند 1395 تا 18 اسفند 1395 12 اسفند 1395
فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته
Copyright 2010 GSI education