ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 نرم افزار-تخصصی 22 آبان 1397 تا 24 آبان 1397 20 آبان 1397
غیر فعال
2 نرم افزار-تخصصی 22 آبان 1397 تا 22 آبان 1397 20 آبان 1397
غیر فعال
3 نرم افزار-تخصصی 6 آذر 1397 تا 7 آذر 1397 3 آذر 1397
فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته
Copyright 2010 GSI education