ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 نرم افزار-تخصصی 11 تير 1396 تا 13 تير 1396 10 تير 1396
فعال
2 نرم افزار-تخصصی 14 تير 1396 تا 15 تير 1396 10 تير 1396
فعال
3 کارگاه آموزشی 18 تير 1396 تا 18 تير 1396 15 تير 1396
فعال
4 کارگاه آموزشی 19 تير 1396 تا 20 تير 1396 14 تير 1396
فعال
5 نرم افزار-تخصصی 20 تير 1396 تا 22 تير 1396 14 تير 1396
فعال
6 کارگاه آموزشی 21 تير 1396 تا 21 تير 1396 17 تير 1396
فعال
7 نرم افزار-تخصصی 25 تير 1396 تا 27 تير 1396 21 تير 1396
فعال
8 نرم افزار-تخصصی 1 مرداد 1396 تا 3 خرداد 1396 28 تير 1396
فعال
9 ویژه همایش نقشه های زمین شناسی ،محور توسعه پایدار 7 مرداد 1396 تا 9 مرداد 1396 2 مرداد 1396
فعال
10 نرم افزار-تخصصی 11 مرداد 1396 تا 12 مرداد 1396 7 مرداد 1396
فعال
11 عملی 13 شهريور 1396 تا 13 شهريور 1396 8 شهريور 1396
فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته
Copyright 2010 GSI education