ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 نرم افزار-تخصصی 18 مرداد 1396 تا 19 مرداد 1396 17 مرداد 1396
غیر فعال
2 نرم افزار-تخصصی 24 مرداد 1396 تا 26 مرداد 1396 21 مرداد 1396
غیر فعال
3 نرم افزار-تخصصی 29 مرداد 1396 تا 31 مرداد 1396 25 مرداد 1396
غیر فعال
4 نرم افزار-تخصصی 5 شهريور 1396 تا 7 شهريور 1396 1 شهريور 1396
فعال
5 عملی 13 شهريور 1396 تا 13 شهريور 1396 8 شهريور 1396
فعال
6 کارگاه آموزشی 14 شهريور 1396 تا 15 شهريور 1396 11 شهريور 1396
فعال
7 کارگاه آموزشی 26 شهريور 1396 تا 27 شهريور 1396 21 شهريور 1396
فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته
Copyright 2010 GSI education