ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 نرم افزار-تخصصی 9 ارديبهشت 1396 تا 11 ارديبهشت 1396 6 ارديبهشت 1396
غیر فعال
2 نرم افزار-تخصصی 16 ارديبهشت 1396 تا 18 ارديبهشت 1396 13 ارديبهشت 1396
فعال
3 نرم افزار-تخصصی 27 ارديبهشت 1396 تا 28 ارديبهشت 1396 23 ارديبهشت 1396
فعال
4 نرم افزار-تخصصی 27 ارديبهشت 1396 تا 28 ارديبهشت 1396 23 ارديبهشت 1396
فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته
Copyright 2010 GSI education