ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 کارگاه آموزشی 29 مهر 1396 تا 30 مهر 1396 25 مهر 1396
غیر فعال
2 کارگاه آموزشی 6 آبان 1396 تا 6 آبان 1396 30 مهر 1396
فعال
3 کارگاه آموزشی 21 آبان 1396 تا 21 آبان 1396 14 آبان 1396
فعال
4 کارگاه آموزشی 24 آبان 1396 تا 24 آبان 1396 20 آبان 1396
فعال
5 نرم افزار-تخصصی 30 آبان 1396 تا 2 آذر 1396 25 آبان 1396
فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته
Copyright 2010 GSI education