ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 کارگاه آموزشی 21 شهريور 1397 تا 22 شهريور 1397 17 شهريور 1397
غیر فعال
2 نرم افزار-تخصصی 14 مهر 1397 تا 16 مهر 1397 11 مهر 1397
فعال
3 نرم افزار-تخصصی 21 مهر 1397 تا 23 مهر 1397 16 مهر 1397
فعال
4 کارگاه آموزشی 24 مهر 1397 تا 24 مهر 1397 20 مهر 1397
فعال
5 کارگاه آموزشی 25 مهر 1397 تا 25 مهر 1397 22 مهر 1397
فعال
6 کارگاه آموزشی 25 مهر 1397 تا 25 مهر 1397 21 مهر 1397
فعال
7 نرم افزار-تخصصی 28 مهر 1397 تا 29 مهر 1397 25 مهر 1397
فعال
8 کارگاه آموزشی 29 مهر 1397 تا 29 مهر 1397 25 مهر 1397
فعال
9 نرم افزار-تخصصی 1 آبان 1397 تا 2 آبان 1397 30 مهر 1397
فعال
10 نرم افزار-تخصصی 22 آبان 1397 تا 24 آبان 1397 20 آبان 1397
فعال
11 نرم افزار-تخصصی 22 آبان 1397 تا 22 آبان 1397 20 آبان 1397
فعال
12 نرم افزار-تخصصی 6 آذر 1397 تا 7 آذر 1397 3 آذر 1397
فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته
Copyright 2010 GSI education