ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
تابلو اعلانات

آموزش یکی از وجوه اساسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است و حدود یک دهه است که اداره آموزش  این سازمان، فعالیت خود را در راستای ارتقا سطح علمی کارشناسان و بهسازی نیروی انسانی سامان داده است. این اداره با شناسایی نیازهای آموزشی کارشناسان سازمان و بهره گیری از توان علمی و عملی شبکه ای از استادان و کارشناسان متخصص و مجرب سازمان و پژوهشکده علوم زمین، دوره های متنوع آموزش را برای سطوح مختلف مدیران و کارشناسان با گرایشهای مختلف طراحی و اجراء می نماید. ارائه دانش و مفاهیم روز زمین شناسی با تأکید بر جنبه های کاربردی، ویژگی بارز آموزش در این سازمان است. در برنامه های آموزشی از روشهای تعاملی از جمله استفاده از سمینارهای تخصصی و کارگاههای آموزشی استفاده می شود.

 
اخبار و رویدادها
Copyright 2010 GSI education